Terugzenden en ruilen

Inleiding

Deze algemene voorwaarden van de website die op deze webpagina zijn geschreven, zullen uw gebruik van onze website beheren.

Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden die hier worden vermeld. U moet deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met een van deze algemene voorwaarden van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve de inhoud die u bezit, bezitten PADL SPORT en / of zijn licentiegevers onder deze voorwaarden alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze website.

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

Beperkingen

U bent specifiek uitgesloten van al het volgende:

  • het publiceren van websitemateriaal in andere media;
  • het verkopen, in sublicentie geven en / of anderszins commercialiseren van enig websitemateriaal;
  • het publiekelijk uitvoeren en / of tonen van websitemateriaal;
  • het gebruik van deze website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • het gebruik van deze website op een manier die de gebruikerstoegang tot deze website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of kan op enigerlei wijze schade toebrengen aan de website of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  • deelnemen aan datamining, data-harvesting, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze website;
  • het gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze website zijn niet toegankelijk voor jou en PADL SPORT kan de toegang tot alle delen van deze website op elk moment en naar eigen goeddunken verder beperken. Alle gebruikers-ID’s en wachtwoorden die u voor deze website heeft, zijn vertrouwelijk en u dient ook vertrouwelijkheid te bewaren.

Uw inhoud

In deze algemene voorwaarden van de website betekent “uw inhoud” alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u kiest om op deze website weer te geven. Door uw inhoud weer te geven, verleent u PADL SPORT een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om deze te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en verspreiden in alle media.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag de rechten van derden niet schenden. PADL SPORT behoudt zich het recht voor om uw inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van deze website te verwijderen.

Privacy

Lees het privacybeleid.

Geen garanties

Deze website wordt geleverd “in de huidige staat”, met alle fouten, en Rey Theme geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Bovendien mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies voor u.

Beperking van aansprakelijkheid

PADL SPORT, noch haar functionarissen, directeuren en werknemers, kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid onder contract staat. PADL SPORT, met inbegrip van haar functionarissen, directeuren en werknemers, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website.

Vrijwaring

U vrijwaart PADL SPORT hierbij voor de volle omvang van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te beïnvloeden.

Variatie van voorwaarden

Het is Rey Theme toegestaan om deze voorwaarden op elk moment naar eigen inzicht te herzien, en door gebruik te maken van deze website wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig bekijkt.

Toewijzing

Het is PADL SPORT toegestaan zijn rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden zonder enige kennisgeving toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden. Het is u echter niet toegestaan om uw rechten en / of verplichtingen onder deze voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen PADL SPORT en u met betrekking tot uw gebruik van deze website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken die bi ons gevestigd zijn voor de beslechting van eventuele geschillen.

TOP

SHOPPING BAG 0

Login

Create an account

Selecteer alle manieren waarop je van ons wil horen

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacybeleid.

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.